LEHET

hogy ez a legtisztább, leghitelessebb minden szó közül, amit csak ismerek.

A tétovaság a megengedés és a remény közös szava.
"Lehet": a teremtmény szava; a teremtő
"LEGYEN" után a Második talán.
Fodor Ákos


Üdvözöllek kedves Olvasó!

A létezés egyre jobban táguló tereit képviselő szemléletmód mentén szőtt tartalommal találkozhatsz, ha úgy dőntesz körülnézel az oldalon. Az egyik alap figyelem felhívó mondat, amit szem előtt tartva igyekszem az élet lényegére tekinteni ezen a fórumon is, a következő:


"A jelen kor egyik legnagyobb problémája abban gyökeredzik, hogy a bölcsességet lecseréltük tudásra, majd a tudást információkra." Legyen szó az élet bármely területéről. Most az információk hömpölygő áradatában elveszve kapkodjuk a fejünket hol ebben hiszünk, hol abban, hol ennek, hol annak, ahelyett, hogy a Teljesség Rendjének bölcsességét követve, - amivel nem más, mint a szívünk áll elválaszthatlan kapcsolatban - tekintetünket megingathatatlanul a valós fókuszon, az élet, mint áramlás eredendő lényegén tartanánk. Amelynek minden egyes pillanata, szóljon bármiről is, önmagunk emlékeztetése arról, hogyan, vagy hogyan nem működünk együtt önmagunkkal és a létezésben vállalt szerepünkkel.


Az oldal szellemisége tehát azon a saját életünkért vállalt felelősségen alapszik, aminek a valódi szabadság az egyenes ágú következménye. Így a cikkek is ezen szellemiség égisze alatt születnek, kivül tartva az ujjal mutogatás bármely előjelű formáját, a fent említett Bölcsesség rendjének képviseletében.
Világlátásom gerincét az asztrológia és a metafizika tudománya adja, mert mindkettő az átfogó helyzet értékelést és a valódi tisztán(mögé)látást és ezáltal a fejlődést segíti jelen életünk gyakorlati valóságává tenni.


Célom ezen az oldalon egy olyan kommunkiációs felületet is létrehozni, ahol konstruktív, építő párbeszéd zajlik, amivel képesek vagyunk emberként egymás szövetségeseinek minőségében egymás támaszát, mint a fejlődés egyik élvezeti forrását újra a szolgálatunkba állítani.

Örömteli kalandozást kívànok az itt töltött percekre!

;